Hlavní pouť na Křébech

Hlavní pouť na Křébech bude v neděli 15. září 2019

  • 15:00 hod -- modlitba v kostele v Prasklicích, průvod s obrazem na Křéby
  • 16.00 hod -- mše svatá na Křébech

Mši svatou celebruje P. Tomáš Fránek, farář z Bučovic.